قرآن و علم

جامعه ایده آل

سلام

جامعه سوزمه قلعه یک جامعه ی که دارای مدیریت منسجم و کارآمد باشد،نیست مدیران که از نسل خاصی است مدت مدیدی بر این جامعه مدیریت می کند ولی با این حال برای این جامعه یک سرنوشت و آینده ی خاصی را نمی توان ترسیم کرد بر این اساس طرحی با رویکرد و محوریت علم و جوان  آماده شده است. شما دوست عزیز آن را ملاحظه نموده نظرات خود را مبنی بر رد یا تکمیل آن را داده و اگر طرحی خودتان دارید نیز بفرستید تا در دید دوستان دیگر قرار دهیم. 

 

ادامه مطلب