به پدر و مادر ها

قابل توجه پدران و مادران که اگر می خواهند از خصوصیات فرزندان شان بداند و نیز اگر می خواهند که بداند چگونه با فرزندان شان از ابتدای تولد تا آخر عمر رفتار کنند و نیز اگر مایل هستند که از نیاز مندیهای آنان بدانند به صفحه قرآن و روانشناسی به مقاله

نظریه رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون مراجعه نمایند.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید