جامعه ایده آل

بسم الله الرحمن الرحیم

سوزمه قلعه ی ایده آل

مقدمه اول(ضرورت)

چیزی که نسل قبل انجام دادند که در جای خودش خوب است البته هر کاری عملی خالی از اشکال نیست، اما کلیت آن را می توان مثبت ارزیابی کرد، و نیز نسل امروز که الحمد للله دارای رشد خوب علمی در حوزه های مختلف است ونیز نسل جوان که سرمایه یک ملت حساب می شود از رشد عمومی قابل توجهی برخوردار است. از طرفی جایگاه اجتماعی،سیاسی، فرهنگی، و غیره در نظامواره اجتماعی و حقوقی کشور را برای نسل امروزی و نسل فردا را همین برنامه های امروزی نخبه های جامعه رقم می زنند اشخاص علمی و نیز تاثیر گزار در جامعه چه طلبه، دانشجو، کلانتر، موسفید، ملا و سرخیل وظیفه دینی و شرعی دارند  آنچه از علم آموخته است و یا آنچه را از راه تجربه بدست آورده اند را به خدمت جامعه بگذارند و طرحهای  تنظیم کنند که علاوه بر کاربردی بودن، جامعه را به جلو سوق دهند، مدیران جامعه نیز که غالب شان از نسل جهاد و تلاش است به خوبی می دانند که جهان امروز و جوامع امروزی بر اساس علم و یافته های علمی اداره می شود (البته به نظر من روش شما عزیزان یا روش تجربه است و  یا روش آزمون و خطا است) که این دو روش در جایی خودش خوب است ولی می توان روشهای علمی دیگری نیز در کنار این شیوه ها گذاشت و جامعه را در مسیر یک هدف دقیق تر سوق داد که اگر چنین کاری از من و شما صورت نگیرد فردا پاسخگو به شهدا خواهیم بود و شاید شهیدی راه شما جهادی یا من طلبه و یا شما دانشجو را بگیرد و بگوید که من برای حفظ دین و سرفرازی این جامعه خون دادم ولی شما چکار کردید؟ و نیز ممکن است شهیدی  سوال کند که چرا پس از من جوانی می
گوید «شما چرا این قدر از شهدا می گویید؟، شهدا که قدیمی شدند و زمان شان گذشته اند» در مقابل این سوال شما هم سنگر شهید چه جوابی خواهی داد و آیا شما توانسته اید که بین نسل جهاد و اهداف شهدا با نسل امروز پیوند بر قرار کنید، برگزاری یادواره شهدا بسیار چیزی مطلوبی است ولی برای انتقال اهداف شهدا کافی نیست نمونه ی عدم کفایت آن، سوال همین جوانی است که من با آن روبرو شدم و جای تاسف دارد که بگویم ممکن است مثل این جوان دهها جوان دیگر وجود داشته باشد چنانکه در حدود 3 سال قبل از این با جوان فرهنگی دیگری برخورد داشتم که او نیز حرف مشابه این را می زد.

حرفی دیگری که این جانب از آن متعجب هستم این است که چرا ما (جهادی ها، دانشجویان و طلبه ها)  به جای اینکه به فکر انجام وظایف خود در قبال جامعه و شهدا باشیم بیشتر به فکر متهم کردن یک دیگر هستیم، و سعی بر آن داریم که بگوییم فلان طیف کم کار است، گویا ما تمام وظایف مان را به خوبی انجام دادیم و دیگر هیچ وظیفه ی جا مانده نداریم و این دیگرانند که به هیچ وظیفه اش عمل نمی کنند در حال که می توان گفت شما دوست جهادی تو را به خدا- تو تمام وظیفه ات را نسبت جامعه و شهدا انجام داده اید؟- و شما دوست دانشجو و دانش آموز- بینی و بین الله چه قدر به وظیفه ات در قبال جامعه و شهدا عمل کردید؟- که اگر جواب شما دوستان آن باشد که ما به همه ی وظیفه مان عمل کردیم پس مثال بالا(جوان) حکایت از چه دارد؟  و نیز شما طلبه عزیز چه قدر برای وظیفه ات نسبت به جامعه و شهدا گام بر داشته اید؟

واقعیت آن است که اگر جامعه ما پیشرفت نکرده است و یا مشکلات در جامعه موجود است همه ما (طلبه، دانشجو و جهادی) در قبال آن مقصریم، همه ی ما کم کاری کردیم و می کنیم و یا اگر عده ی دغدغه کار داشته باشد با عدم موافقت خودمان و یا با مخالفت صریح خودمان( بگذریم ازاینکه گاها چوب لای چرخش هم می گذاریم) آن دغدغه و انگیزه کار را از او می گیریم، آیا فکر نمی کنیم که گاهی همین تایید کار مثبت دیگران که کلیت آن برای جامعه مثبت باشد (ممکن است که مشکلات جزئی نیز داشته باشد) وظیفه شرعی و دینی ماست. زیاد این بحث را طولانی نکنم که اگر بنویسم شاید ده ها صفحه شود. به دو مثال توجه نمایید:

مقدمه دوم (مثالها):

قطرات باران تا وقتی قطره قطره است و با هم اتصالی ندارند چه یک قطره و چه صد ها قطره و چه میلیون ها و میلیارد ها قطره، هیچ کاری رانمی تواند انجام بدهند مثلا نمی توانند حتی یک برگ را مرطوب نمایند. حال اگر هزار تا از همین قطرات باران یک جا جمع شوند آن وقت می توانند مثلا یک لیوان آب را پر کنند و اگر یک میلیون آن در یک جای جمع شوند می توانند یک ظرف بزرگتری را پر کنند، میلیارد ها قطره یکجا شوند می توانند جوب آبی را تشکیل دهند و به اندازه خود مفید باشند مثلا می توانند یک باغچه ی را آبیاری کنند حال اگر در بیست و چهار ساعت  باران شدیدی  ببارند و همه ی قطرات آن نیز یک جا و در یک مسیر بهم بپیوندند آن وقت سیلی را تشکیل می دهند که می توانند بسیار مخرب باشند و می توانند درخت ها را از ریشه بکنند وخانه ها و دیوار ها را خراب کنند. جامعه نیز همین طور است یک نفر و یا هر فرد به تنهایی کاری خاصی نمی تواند انجام دهد حال اگر ده نفر با هم جمع شوند باز کاری محدودی می توانند انجام دهند (اگر مخالف و معارضی نباشند که اگر چنین باشند هر دو طرف به جای نمی رسد زیرا فعالیت همدیگر را خنثی می کنند). اگر تمام افراد یک جامعه با هم وحدت کنند می توانند مانند قدرت یک سیل مخرب باشند و اگر هدایت شوند به تمام خواسته هایش نیز برسند.

مثال دیگر آنکه روزی مستندی را می دیدم، حیوانی که پایش لنگ بود در میان تعدادی از گرگهای گرسنه و درنده بود و آنها داشتند به سمت او جلو می آمدند ولی زمانی نگذشت که تعدادی از جنس حیوان محصور شده گرداگرد او را گرفتند و آن گرگهای درنده پراکنده شدند. اگر جامعه ما وحدت و انسجام نداشته باشد گرگهای از جنس ازبک و عرب و غیره ممکن است به پاره ی از ملت ما آسیب برساند و نیز انسجام و وحدت گاهی سبب حفظ ما از دیگران می شود و این به نفع همه است.

مقدمه سوم(ارائه طرحها)

در مورد جامعه سوزمه قلعه، مدتی است که طرحهای از جانب برخی از دوستان طرح می شود ( مانند فرستادن نماینده به پارلمان توسط غلام سخی رحمانی که این طرح به شکل مقاله درآمده است که بیشتر جنبه نظری و تئوری دارد و جنبه عملی آن را طرح ریزی نکرده است. یا طرح دیگری که فقط در مقام ایده است تحت عنوان اتاق فکر ( نوشته و طرح ریزی نشده است) توسط آقای روح الله دانش مطرح شد. طرح دیگری مبنی بر فرستادن نمایند به افغانستان برای احقاق حقوق مردم توسط مختار محمدی بیان شد البته در مقام ایده است( نوشته و طرح ریزی نشده است) طرحی که یکی از دوستان فرهنگی مبنی بر کارهای مفید ولی نا محسوس برای جامعه شود. و ده ها طرح دیگر که ممکن است من به آن برخورد نکرده باشم.

ویژگیهای این طرح

همه ی این طرحها در جایی خودش بسیار خوب و مفید است و می تواند برای قسمتی ازمشکلات جامعه ما مفید باشد اما پوشش دهند و حل کننده تمام مشکلات جامعه و نیز سوق دهند جامعه به سوی یک مقصدی ایده آل نیست و آنچه اینجانب طرح ریزی کردم معتقدم جامع تر و از جهات مختلف جامعه را به پیش می برد مضاف بر اینکه در این طرح جایگاه همه ی اقشار جامعه و تاثیر گزار دیده شده است و میزان کمکی که می تواند انجام دهد، لحاظ گردیده. و نیز توجه این طرح به علم محوری بانضمام استفاده از تجربه چشم گیر بوده و برای اجرا شدن تکیه اصلی این طرح روی نسل جوان و محصلین است. از طرفی اگر این طرح اجرا شود بیشترین فایده و سود آن متوجه نسل جوان، محصیلین و نسل جهاد خواهد بود و بطور کلی فایده اش متوجه
همه اقشار جامعه خواهد بود، از ویژگیهای دیگر این طرح آن است که به هر میزان عملی شود( مثلا بیست در صد) به همان میزان فایده اش برای جامعه ملموس خواهد بود فایده دیگر این طرح آن است که هر طرحی دیگری که برای جامعه مثبت باشد می تواند آن را در  خود جاداد و حمایتش کند.

 آنچه در ذیل به آن اشاره می شود مواردی است که در عمل هیچ کدام از افراد جامعه و یا قوم ها به تنهایی به آن نمی تواند برسد بلکه برای رسیدن به آن باید همه دست بدست هم بدهند تا آن هدف حاصل شوند (که اگر با هم نباشیم این موارد به زمین می ماند) و لازمه اش نیز رشد عمومی جامعه خواهد بود.

اهداف

1-   سوزمه قلعه یا ولسوالی، سوزمه قلعه یک شهرستان (فرمانداری) یا ولسوالی است و هر ولسوالی مقتضیات خودش را می طلبد مانند امور سیاسی، امور اقتصادی، امور شهری، امور قضایی، امور بهداشت و پزشکی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، و ده ها امور دیگر که از ضروریات یک شهر حساب می شود(این امور را چه کسی انجام دهد؟ دیگران؟(خارج از محدوده سوزمه قلعه) یا خود ما و آیا باید اقوام دیگر(غیر بلوچ) انجام دهد؟ یا خود ما انجام دهیم جواب روشن است.

2-  اخذ حقوق سیاسی جامعه بلوچ در سوزمه قلعه.

3-  سامان دادن به قشر علمی (طلبه، دانشجو، محصل....

4-  سامان دادن سرمایه های اصلی یک جامعه که همان نسل جوان یک جامعه است.

5-  اخذ حقوق اجتماعی و نیز سامان دادن به مسایل اجتماعی سوزمه.

6-  وجود رقیبان دیگر نیاز به یک هماهنگی را ضرورت می بخشد.

7-  نیازمند بودن به یک انسجام واحدی جهت حفظ جایگاهی عادی خود.

8-  از لوازم تعامل با دیگر همجوارها یک دست بودن و داشتن نیروی کار می باشد و الا  ذلالت است.

9-  داشتن برنامه برای هدایت جامعه و داشتن نسل جوان و کار آمد موجب نیاز مندی دیگران به شما خواهد شد و الا شما به پیش دیگران نیاز مند خواهی بود که خود سرافکندگی است.

10-جامعه افغانستان یک جامعه ی نژاد گرا و قوم گراست و درافغانستان حرف اول را در امور سیاسی و اجتماعی همان قومیت و نژاد می زند تامین نیروی کار آمد از ضروریات جامعه ما است که لازمه اش برنامه ریزی برای جامعه و نیز انسجام جامعه ماست.

11-کلیت جامعه سوزمه قلعه نیازمند به یک چشم انداز روشن و دقیقی است که اگر نباشد جامعه و نسل های جوان جامعه بدون استفاده و به خمود و فرسایش می گراید.

12-درهم تنیدگی جامعه سوزمه قلعه و دستیابی به پیشرفت همه جانبه  و اینکه قوم خاصی پیشرفت کند و قوم دیگر و یا اقوام دیگر به پیشرفت نرسد زیاد خودنمایی نمی کند. و برای کلیت جامعه مفید نیست.

13-اعمال مدیریت واحد، بودن برنامه واحدی برای همه ی مردم در ایران ونیز در منطقه از ضروریات است.

اصول این طرح

هر طرح اجرایی باید از یک اصولی برخوردار باشد که مجریان آن طرح بر اساس آن اصول پیش رود و نیز اصولی را که باید مجریان این طرح مد نظر داشته باشد به شرح زیر است.

1-  اعتقاد به اهداف داشته باشد. (اعتقاد به اهداف این طرح از لوازم مجریان این طرح است)

2- برای خدمت به جامعه کار کند.

3- پرهیز از قوم گرایی.

4- پیشرفت طرح را برای جامعه گزارش دهد.

5- از اصول اخلاقی اسلامی پیروی کند.

6-  برای جامعه دلسوزانه کار کند.

7- در راستای رسیدن به اهداف این طرح از تمام خواسته های شخصی و قومی خود بگذرد.

8-  رسیدن به اهداف فوق را دنبال کند و به کمتر و یا مانند آن ها اکتفا نکند.

9- دوری از اختلاف و تفرقه.

10. متابعت از مسئولین گروه در حین اجرا طرح.

اجرا

این طرح بر پایه علم محوری به انضمام تجربه پایه ریزی شده است و لذا در آن از افراد علمی بیشتر استفاده شود. بر این اساس پیشنهاد می گردد دو نفر از دانشجویان(در صورت امکان سطح های بالای علمی و با رای گیری خود دانشجویان انتخاب گردد)، دو نفر از طلاب(در صورت امکان سطح های بالای علمی و با رای گیری خود طلاب انتخاب گردد) یک نفر از مجاهدین (با انتخاب خودشان معرفی کنند). این پنج نفر به عنوان هیئت رئیسه این طرح باشد، و این طرح را به شکل مجموعی و در موضوعات اختلافی با اخذ اکثریت آراء اداره کند.  

مرحله اول

در مرحله اول لازم است که یک فراخوان عمومی برای همه ی طلاب، دانشجویان و  مجاهدین، جوانان، کلانترها، موسفیدان، ملاها و دیگر اقشار جامعه در یکی از اردوگاه ها و با زمان حدودا 3 ساعت تشکیل شود و کارشناسان به ضرورت اجرای این چنین طرحها و تبیین جایگاه قوم و چالشهای پیش رو و ..بپردازد و در همان جلسه پنج نفر به عنوان هیئت رئیسه این طرح( با شرایط که مطرح شد) انتخاب شود.  

مرحله دوم

در این مرحله همان اعضاء هیئت رئیسه فعالیتهای زیر را انجام دهد.

-    نوشتن اساسنامه برای این طرح(در اساس نامه به جزئیات بیشتر توجه شود).

-   تشکیل گروه های تخصصی برای اجرایی کردن دامنه های این طرح.

کارگروه ها

  1. کار گروه سیاسی، ( جامعه ما از جهت اخذ حقوق سیاسیشان در افغانستان تقریبا صفر است و  این کار گروه، تمام مسایل سیاسی را بررسی کرده و راهکارهای آن را به جامعه ارائه می دهد و نیز پیگیری تمام راهکارها از وظایف دیگر این کار گروه می باشد.)
  2.  کارگروه فرهنگی، (این کار گروه امور فرهنگی را بررسی کرده و درجامعه به اجرا می گذارد).
  3. کار گروه مسایل اجتماعی،تربیتی، روانشناسی، (در هر جامعه ی وقتی معضلی پیش می آید وجود آن معضل معلول ده ها علت است شناسایی آن علل و چگونگی برخود با آن علل از وظایف این کارگروه است بدلیل اهمیت این موضوع این سه طیف در یک کار گروه فعالیت کنند).
  4. کار گروه تشخیص نیازمندی های کلان جامعه ونیز شناسایی معضلات جامعه( این کار گروه به دنبال کشف نیاز های کلی و معضلات عمومی جامعه است و عرضه آن به گروه های تخصص از وظایف این کار گروه می باشد).
  5. کار گروه زنان( در هر جامعه ی بطور تقریبی نیم از جمعیت را زنان تشکیل می دهد، این کار گروه وظیفه دارد که در راستای اهداف کلی این طرح به زنان خدمت رسانی کند اعضاء این کار گروه از محصلینی از زنان باشد).
  6.  کار گروه جوانان( به دلیل استفاده بهینه از نیروی جوانی و نیز حمایت جوانان که نسل حال و نسل آینده است این کار گروه ضرورت می یابد که مسایل جوانان را به شکل ویژه بررسی کند)

-   با توجه به روی کرد علمی محوری این طرح، این کار گروه ها (در صورت وجود محصلین) از افراد تخصصی تشکیل شود از باب مثال: کار گروه سیاسی فقط افراد و دانشجویان رشته سیاسی و یک نفر از مجاهدان به منظور استفاده از تجربه، باشد. و همین طور بقیه کارگروه ها.  

-   نظارت بر کار گروه ها( نظارت کلی ازدیگر وظایف هیئت رئیسه می باشد)

-    اخذ گزارش از کار گروه ها و ابلاغ آن به همه ی اقشار جامعه(از طرق مختلف سایت، مجله، خبرنامه،سخنرانی و جلسات.

-   در راستای تحقق این طرح از  تمام تشکل ها  هیئات مذهبی کمک گرفته شود.زیرا این طرح برای اجرا شدن به گروه های اجرایی خاصی نیاز دارد که بهترین پتانسیل در همین تشکلها و هیئات مذهبی خوابیده است. از طرفی جامعه مساوی است با نسل جوان، دانشجو، دانش آموز، طلاب، محصلین، زنان، ملاها، کارگران، تجار و دیگر اقشار جامعه  که غالب اینها در تشکلها و هیئات مذهبی وجود دارد و یا اگر هم وجود ندارد می توان برای فعال کردن آنها برنامه ریزی کرد و با آنها اطلاعات داد.

نمودار اجرایی طرح

 

 


 لطفا نظرات ردی،اصلاحی و تکمیلی خود را بدهید و ما را در اتقان طرح یاری نمایید.

و نیز نظری درباره نظرات دیگر دوستان دارید بنویسید.

اگر طرح خودتان دارید نیز ارائه دهید تا به نمایش بگذاریم 

/ 1 نظر / 42 بازدید