طرح مشاوره و راهنمایی برای همه

طرح مشاوره و راهنمایی برای همه 

اهمیت و جایگاه مشاوره در تعیین اهداف زندگی
که در نوشتار قسمت قرآن و مشاوره است، معلوم شد.

مدیریت وبلاگ در همین راستا طرح اتاق مشاور را تنظیم
کرده و به هیئت مدیره مجمع علمی فرهنگی حبل المتین تحویل داد است، امید است که اجرای این طرح بتواند مشکلات بسیاری از جامعه ما را حل نماید.  

تا زمان راه افتادن این طرح توسط هیئت مدیره مجمع علمی
فرهنگی حبل المتین(اگر صلاح دانستند که اجرا کنند)، اینجانب برای دادن مشاوره برای جامعه عزیز( جوانان، خانواده ها، محصلین، و ...) اعلام آمادگی می نماییم.

شرایط
1. نام مشاوره شوند با عدد کد گزاری می شود(مثلا شخص شماره 48) نام و فامیلی مشاوره شونده نیاز نیست « این بند برای راحتی مشاوره شونده است.  
2. موضوعات ( مشکلات جوانان، مشکلات خانواده ها، فرزندان، اعتیاد، محصلین، انتخاب رشته تحصیلی، و ...)
3. ساعت تماس ساعت 11 تا 12 شب می باشد.

4. شماره تماس 09192909275

/ 0 نظر / 8 بازدید